I går kveld gjorde Brannvesenet i Oslo en uttrykning i Sørkedalen basert på tips om mulig brann. I dag varslet de på Twitter at det ikke er lov til å tenne bål etter mørkets frambrudd. Det fikk @ketilwaa til å reagere. Det står nemlig ingenting i de sentrale brannforskriftene om et slikt forbud. 

– Hvilken bestemmelse (lokal formoder jeg) er det som forbyr opptenning av ild etter mørkets frembrudd» spør han.

– Gjeld det også Lars Monsen, spør @tv2janove.

Brann- og redningsetaten @Oslo110sentral opplyser om at de leser, men ikke svarer på spørsmål på Twitter. UTE sjekket imidlertid nærmere, og fant ut at Oslo brannstyre den 13. april 1972 gjorde følgende vedtak, med hjemmel i Lov om brannvern av 29. mai 1970:

«Det er i Oslo forbudt med brenning av avfall, bålbrenning, halm-, gras- eller lyngsviing med de unntak som nedenfor er nevnt: Hageavfall kan i åpen villabebyggelse og i små mengder brennes når nødvendige forsiktighetsregler er tatt». Det samme gjelder små bål. All varme skal være slokt ved mørkets frambrudd. Annen form for brenning av avfall, bålbrenning, halm-, gras- eller lyngsviing kan i spesielle tilfeller foretas etter at  brannvesenets tillatelse er innhentet.»

Dermed omfattes nok også Lars Monsen av forbudet.

Erik Lerfald, seksjonsleder i Brann- og redningsetaten i Oslo, utdyper:

­– Når folk ser at det brenner etter at det er blitt mørkt i marka, ringer de inn bekymringsmeldinger og vi må gjøre en uttrykning. Vedtaket ble gjort på bakgrunn av unødvendig bruk av ressurser, forteller han.

Det er ingen nasjonale bestemmelser som tilsier at det ikke er lov til å tenne bål etter mørkets frembrudd, men det kan finnes kommunale vedtekter eller politivedtekter som forbyr bålbrenning på kveldstid. I Oslo er det byrådsavdelingen for miljø og samferdsel som er ansvarlig for lovbestemmelsen. 

@ketilwaa mener dette forbudet er kraftig underkommunisert.

– Det er godt mulig. Bestemmelsene er en opplest og vedtatt sannhet hos oss, først og fremst for å sørge for at vi slipper uhensiktsmessig bruk av ressurser på uttrykninger til bål, framfor der det virkelig er behov. Vi må uansett rykke ut når vi får meldinger om mulig brann. Jeg kan ikke se annet enn at dette er en logisk lovbestemmelse, sier Lerfald.