Uranostind (2157 moh)
BRETUR: Denne turen krever breerfaring og utsyr og den gir et fantastisk utsyn rett inn i Hurrungane over Utladalen. Ta av ved Tyin hotell nordover på grusvegen på østsiden av Tyin og følg denne til Tyinholmen. Turen starter i Koldedalen, der brua krysser Uradøla. Veien er dårlig, så det er en fordel med høy bakkeklaring inn hit. Alternativet er å gå langs veien og parkere lenger ut i dalen. Følg Uradøla på vestsiden opp vardet sti til Uravatnet. I oset på Urdavatnet kommer du deg vanligvis greit over elva uten å bli alt for blaut. Gå langs vannet og fortsett østover opp på en flate/myr med små vann. Kryss denne flata mot nordøst og gå opp en grusrygg som stiger mot nordvest.  Gå videre inn til brekanten over morene og ur. For å finne den letteste veien inn på breen bør du holde østover. Om det er snødekt bre er det her du binder deg inn i tauet. Dersom det er is er stegjarn i alle fall nødvendig. Hold deg midt på breen oppover i retning mot Urdanknatten. Dersom det er brede sprekker holder du mer mot vest. Det er dype sprekker hele veien opp Uranosbreen. På om lag 1820 moh tar du vest mot skaret mellom Uranostind og Slingsbytind. Det er vanligvis greiest å gå i retning mot Slingsbytind først. Gå opp til draget på omtrent 1940 moh som går sørover mot skaret mellom toppene. Gå dette inn i skaret og følg stien / ura opp til toppryggen. For å nå selve toppen må du balansere deg bort toppeggen – på det smaleste er denne bare en meter bred. 
Blir dette for luftig, kan du trøste deg med at utsikten helt borte ved varden ikke blir noe bedre. Hele turen tar mellom åtte og ti timer fra Koldedalen. 
Rundt Uranosbreen ligger også Slingsbytind (2026 moh), Saga (2040 moh), Mjølkedalspiggen (2040 moh) og Langskaveltinden (2014moh). Dert går ruter til toppene via breen – og flere av dem byr på partier med luftig klyving,

 

Falketind (2067moh)
LANG KLASSIKER: Falketind er knyttet til dikteren Aasmund Olavson Vinje, som var han som ga fjellet navnet. Turen kan kreve både breerfaring og utsyr og gode forhold for å kunne gjennomførest trygt. I regnvær er det mer sannsynlig med både steinsprang og glatte sva. Kjør litt lenger enn til starten på Urdanostind – kjør helt til enden av veien (der Hydro har hytte). Dersom bommen er stengt, blir turen omtrent 40 minutter lenger. Gå på sti nord for Koldedalsvatnet og svakt oppover mot vannet 1291 moh. Hold på nordsiden og kryss en bratt snøfonn som går helt ned til vannet. Det letteste er å krysse langt nede eller høyt oppe. Dersom snøen ha smeltet, er det svært løst her. Vidare går ruta ned mot Andrevatnet. Følg stien gjennom den grove ura på nordsiden av vannet og hold utkikk for steinsprang. Elva kommer ned omtrent midt på vannet. Kryss denne og fortsett videre oppover (mot nord). Følg småvarder og sti til du kommer til bratte sva omtrent 1400 moh. Der følger du et drag/hylle mot elva før du fortsetter rett opp det bratte svaet på småhyller og drag som tar deg litt på kryss og tvers. Unngå å gå utsatt over elva - i tilfelle du skulle være uheldig og skli. Etter hvert blir ruta lettere, og du går greit inn på breen som du tydelig ser at har trukket seg tilbake. Herfra kan du enten ta på breutstyr og gå inn på breen, eller du kan holde brekanten oppover og gå på stein og snøfonner.  Fordelen med breen er at du unngår både løs ur og får et enklere rutevalg. Men det krever Stølsnosbreen har flere store sprekker, så det krever erfaring. Spesielt i knekken på om lag 1650 moh og nord for vesttoppen (1900 moh og østover) kan det være mye sprekker. Den siste delen av ruta går opp nordryggen, på østsiden av breen. Her er det grei klyving som ikke er like utsatt som klyvinga opp fra Andrevatnet. Toppen er luftig, men det er god plass! Hele turen tar mellom ni og tolv timer.
Fra Stølsnosbreen er det mulig å gå til Stølsnostind i stedet for Falketind. En rute går via Midtre Stølsnostind (2001  moh) og opp østeggen på Stølsnostind (2074 moh), eller så går du direkte opp til østeggen fra breen. Toppen har en vanskelighetsgrad på nivå med Falketind.