PADLELED VESTFOLD • Sommeren 2018 åpner landets første, sammenhengende padleled. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med 11 kystkommuner og Oslofjorden friluftsråd. Mens selve padleleden skal være ferdig skiltet og merket...